Men kaffen var da nogenlunde…

Overskriften beskriver ret godt den fornemmelse jeg gik hjem med efter delegeretmødet i 8. hovedkreds i fredags. Jeg havde plaget John og Jørn om at måtte tage med og set i bakspejlet burde jeg nok have anet uråd da de ikke havde de store indvendinger mod min deltagelse.

Det første man lagde mærke til var at sådan cirka halvdelen af klubberne i hovedkredsen er ret ligeglade med den hovedkreds de er en del af, eftersom kun godt halvdelen af klubberne var repræsenteret, det kan godt undre en lille smule.

Meget mere skuffende var hovedkredsens junioransvarlige der i sin gennemgang excellerede i at glemme Markus U-12 DM, set i bakspejlet skulle jeg nok have udfordret den indgroede familiære stemning der herskede og spurgt ind til hvorfor det udelukkende var Martin Percivaldis resultater der var værd at bruge tid på ( selvom de naturligvis er fantastiske) – det må jeg tage på min kappe og på klubbens vegne beklage!

Mest diskussion var der om Fredensborgs forslag om ændring af spilledagen for Mesterrækken, på forhånd havde vi besluttet at støtte Fredensborgs forslag om at ændre spilledagen fra søndag til en hverdag ikke mindst fordi oprykningen fra A-rækken de senere år har været en joke da de hold der er rykket op ikke har haft mulighed for at stille hold om søndagen og lidt kækt kunne man nok påstå at det har betydet en svækkelse af Mesterrækken da de tre bedste hold i A-rækken ret beset er markant stærkere end de tre nederste hold i Mesterrækken.

Hvorom alting er var der modstand fra de klubber med hold i Mesterrækken, men hvor Egedal/Jyllinge, Frederikssund og Roskilde gik med på et kompromisforslag der på forsøgsbasis i den kommende sæson fordeler spilledagene ligeligt mellem søndage og hverdag for Fredensborg, så valgte Allerød at stemme imod, uvist af hvilke årsager.

Svogerslev må i øvrigt lade livet som selvstændig skakklub på grund af for få medlemmer og Egedal/Jyllinge havde i den forgangne sæson været tæt på at lide samme skæbne. Det understreger blot behovet for markant nytænkning, ikke blot i 8. hovedkreds men i dansk skak generelt hvor tiden endnu engang løber fra små klubber og hvor der er behov for langt flere fusioner for at kunne udvikle de tilbageværende klubber.

Og nå ja…kaffen var da i det mindste nogenlunde!

Disclaimer: Dette referat er et udtryk for min egen og ikke bestyrelsens holdning 🙂

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *