Delegeretmøde i 8. hovedkreds

Gårsdagens delegeretmøde i 8. hovedkreds bød ikke på de store paladsrevolutioner, men herunder er listet de ting som, måske, kunne have interesse. Formandens beretning var en gennemgang af året der gik. De væsentligste punkter var Unionens oplæg til elitepolitik, udlændingereglen i divisionsturneringen, Skakbladet samt Unionens medlemskampagne. Formand Per afslørede at han havde stemt for en nedlæggelse af Skakbladet, men at det […]

Men kaffen var da nogenlunde…

Overskriften beskriver ret godt den fornemmelse jeg gik hjem med efter delegeretmødet i 8. hovedkreds i fredags. Jeg havde plaget John og Jørn om at måtte tage med og set i bakspejlet burde jeg nok have anet uråd da de ikke havde de store indvendinger mod min deltagelse. Det første man lagde mærke til var at sådan cirka halvdelen af […]