Delegeretmøde i 8. hovedkreds

Gårsdagens delegeretmøde i 8. hovedkreds bød ikke på de store paladsrevolutioner, men herunder er listet de ting som, måske, kunne have interesse.

 • Formandens beretning var en gennemgang af året der gik. De væsentligste punkter var Unionens oplæg til elitepolitik, udlændingereglen i divisionsturneringen, Skakbladet samt Unionens medlemskampagne. Formand Per afslørede at han havde stemt for en nedlæggelse af Skakbladet, men at det nu var vedtaget at det udkommer med fire numre om året og at der endnu ikke er fundet en afløser (afløsere) for Thorbjørn Rosenlund.
  Oplægget til en elitepolitik var blevet mødt med stor modstand, håbet var fra Unionens side at man nu kunne komme i dialog med eliten om at få formuleret en politik der var spiselig for alle parter.
  Samtidig kunne Per Rasmussen også fortælle at 8.hovedkreds ungdomsleder, Christopher Pedersen fra Hillerød, var stoppet i februar grundet arbejdspres.
 • Holdturneringslederen havde to væsentlige punkter med på sin dosmerseddel, nemlig at det havde givet uforholdsmæssigt meget bøvl at Mesterrækken havde kunnet spille kampe på en hverdagsaften samt at reglerne for klubbers brug af reserver skulle ændres.
  Der var bred opbakning til at Mesterrækken skulle spille fast om søndagen og at forsøgsordningen fra sidste år ikke havde virket efter hensigten.
  Reglen om at benytte en reserve to gange i samme runde (Lex Gribskov)  havde jeg gættet var en aflægger af at jeg selv for to år siden spillede samtlige kampe for 2. holdet og samtidig spillede seks kampe for førsteholdet, mens Lars gjorde det samme i år. Martin Noer og Hans Endrup tog ordet og sagde de ikke kunne se problemet i at man spillede to kampe i samme uge og dermed var debatten overstået inden den begyndte.
 • Under indkomne forslag var der et oplæg til fordeling af 50.000 kr. til brug i jubilæumssæsonen. Oplægget fik en hård medfart og endte i en vedtagelse af Martins forslag om at pengene skulle fordeles efter ansøgning fra klubbernes side således at det ikke kun var turneringer der kunne få støtte, men også træning, foredrag etc.
 • Per Rasmussen blev genvalgt som formand uden modkandidat, mens jeg selv blev valgt til bestyrelsen som ungdomsleder også uden modkandidat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *