Bestyrelse og udvalg

Navn: Funktion: E-mail: Ansvarsområder: Telefon:
Vinni Nørremark Formand skaksild@hotmail.com Kontakt til 8. HK, sponsorer, & sæsonplanlægning 51 94 51 67
Finn Eldor Næstformand fz72a07e@gmail.com Holdleder A-rækken, Turneringsarrangør 28 59 92 11
Jette L. Pedersen Kasserer jettelemvigp@privat.dk Regnskab & nye medlemmer 20 28 74 64
Jan Søes Bestyrelsesmedlem ja.soes@hotmail.dk Materialer 27 41 12 98
Lone Baadsgaard Bestyrelsesmedlem lone.baadsgaard@yahoo.dk Mediekontakt 29 44 14 47
Ali Araghi Bestyrelsesmedlem ali.araghi@gmail.com Hjemmeside 28 40 08 35

Bestyrelsesmøde april 2022