Åbninger

Åbningsspillet er en bestemt rækkefølge af de første træk i spillet, hvor brikkerne bringes i spil fra deres udgangsposition.

Åbningsprincipper

1. Sæt mindst en bonde på centrum

vi sætter den anden bonde på centrum, hvis det er muligt

Hvis modstanderen sætter en bonde i midten, som vi kan slå med vores bønder, gør vi det normalt for at forenkle spillet og udvikle sig hurtigt:

2. Udvikl dine lette officerer

 Udvikl springer mod centrum og derefter løber

Vi forsøger ikke at flytte den samme brik to gange i åbningsfasen.

3. Rokade

Især i kongens bondeåbninger (1.e4) , Det er så vigtigt at rokere så hurtigt som muligt. Normalt sigter vi efter det korte rokade:


Efter rokade er kongen meget sikkert forsvaret af 3 bønder (h2, g2, f2) og en springer på f3. Vi prøver ikke at flytte disse tre bønder, da det vil svække vores konge.

4. Afslut åbningsfasen ved at forbinde tårnene

Kom IKKE ud med dronningen for tidligt. Det vil blive angrebet af modstanderens brikker, og vi taber tid

Efter at have udviklet alle lette officerer flytter vi normalt dronningen til e2, d2 eller c2 (for hvid) og til e7, d7 og c7 (for sort.)