Uncategorized
Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling onsdag den 31/5 2023 i Helsinge
Ad. Pkt. 2 ,
Formandens beretning .

 • Medlemsstatus.
 • Bestyrelsens arbejde herunder konto og kasserer skift,
 • Vores turneringer
 • Klubbens økonomi og kontingentet
 • Skak arrangementer
 • Vores skakdommere
 • Fremtiden , ideer og planer
 • Præmier Årets Gribskovmester , nr. 1, 2 og 3
 • Et æresmedlem

Medlemsstatus .
Klubben er inde i en rigtig god periode, en tid hvor vi oplever en stigende interesse for at spille
skak, og derved også for at ønske medlemsskab af Gribskov skakklub. Vi får til stadighed
henvendelser fra interesserede såvel børn og unge som lidt ældre. Når det gælder gruppen af
børn må vi desværre erkende, at vi i øjeblikket ikke er i stand til at løfte denne meget vigtige
opgave. Efter at Ali er stoppet med at tilbyde fredagsskak for børn fredag eftermiddag, har vi
måtte indstille denne opgave for en tid, og henviser i stedet interesserede børn og deres forældre
til naboklubben i Hillerød, som har en stor børne og unge afdeling .
Vi får heldigvis stadig nye medlemmer, personer fra lokalområdet, som er voksne, og som har tid
og lyst til at spille for klubben og ønsker at bidrage til klublivet i Helsinge.
I øjeblikket er vi i alt 21 medlemmer af klubben, det er 17 såkaldte A- medlemmer og 4 B –
medlemmer.
Bestyrelsen påtænker på sigt at arbejde for at øge medlemstilgangen ved hjælp af forskellige
aktive initiativer. I et samarbejde med Skakklubben Nordkalotten har vi henvendt os til rektor ved
Gribskov gymnasium for her at tilbyde en skak eftermiddag for skolens elever efter sommerferien.
Et andet aktivt initiativ er vores deltagelse i den årlige byfest i Helsinge , hvor vi deltager med skak
i gaden og varme pølser.
Vi vil meget gerne igangsætte flere og anderledes skak aktiviteter som har fokus på vores
lokalområde – men som naturligvis kræver at flere vil bidrage til aktiviterne.
Bestyrelsens arbejde , kasserer skift mv.
Bestyrelsen mødes “efter behov” , og vi har flere gange drøftet hvordan det er muligt at rekruttere
og fastholde medlemmer omkring god skak. Vores nye lokaler i Frivilligcentret som ligger centralt i
bymidten giver os maksimale betingelser for et godt skakliv.
Der er været visse administrative problemer og indkørings vanskeligheder i forbindelse med
kasserer skiftet, men det er efterhånden faldet på plads.

Vores turneringer
Gribskov skakklub vil gerne fastholde gode og lærerige interne turneringer, og tænker samtidig på
at engagere medlemmer i at bidrage til planlægningen af åbne og eksterne turneringer.
I øjeblikket har vi i aktivitetsplanen følgende interne turneringer:

 • Klubmesterskabet,
 • Hurtigskakmesterskabet
 • Gribskovmesterskabet, i samarbejde med skakklubben Nordkalotten.
 • OG desuden

– Holdturneringen i 8. Hovedkreds,

I år blev klubmester skabet vundet ret så overbevisende af Ali med 6 1/2 point ud af 7 , medens
Viggo opnåede en anden plads med 6 ud af 7 point, og John K. Sørensen og Jan Søes delte en
tredje plads med 4 1/2 ud af 7. Mange gode kampe og en spændende afslutning .
Hurtigskakmester blev i år John K. Sørensen med Ali som nr 2 , en rigtig flot præstation af både
John og Ali, som var lige på point, men ved korrektion blev John årets vinder.
Igen i får blev det ret spændende med Gribskov mesterskabet, der var spænding lige til den
sidste runde. Med 10 deltagere i turneringen var der meget på spil og flere overraskelser
undervejs. I turneringen deltog der fire spillere fra Skaklubben Nordkalotten og 6 spillere fra
Gribskov skakklub. Det så længe ud til at en bestemt spiller ville afgøre turnering – nemlig Tommy,
som spillede stærkt og flot i de første 3 partier – men så vendte situationen, og flere andre spillere
begyndte at konkurrere med Tommy ! Det hele skulle afgøres i sidste runde, og situationen var
den, at Viggo og Tommy havde pointlighed, medens Eilif lå lige bagefter, og stadig havde en god
mulighed for at vinde turneringen.
Resultatet af runde 7 og af turneringen blev :
Gribskovmester 2023 Viggo Sørensen med 6 point ud af 7, og på anden pladsen Tommy
Pedersen med 6 point ud af 7 !, og ved korrektion kunne Viggo udpeges som vinder. På en
ganske flot tredje plads endte Eilif med 5 1/2 point.
I Holdturneringen i år klarede vi os “rimeligt godt” – men ikke godt nok. Vi blev desvære kun nr 7
ud af 8 hold, men bliver i A- rækken i næste sæson. Holdet klarede sig overraskende godt mod
nogle betydelig stærke hold, fx. , vinder vi 4-2 over Espergærde, og 4-2 over Frederiksværk, og 3
1/2 / 2 1/2 over Hillerød. – men desvære tabte til Helsingør , 5 1/2 / 1/2 !!!.
Årets holdkamp turnering var lidt anderledes end tidligere, idet der blev spillet med hold på 6
personer, og der var tale om match – point og ikke længere bræt – point.

Klubbens økonomi og kontingent.
Generelt er klubbens økonomi ganske god, men Bestyrelsen finder dog ,at det på sigt må
overvejes hvad vi bruger penge til og især hvordan vi også kan forbedre økonomien udover med
klub kontingentet. Alt stiger og betaling til DSU er steget.

Skak arrangementer.
Vi har som skak – arrangementer i året haft to gode aktiviteter ud over turneringer og almindelige
klubaftener.
Vi havde i starten af året et velbesøgt arrangement med formanden for Hillerød skakklub, Hans
Endrup Jacobsen. Hans talte b.la. om sine nye skak bog “Gode træk” og gav interessante
eksempler på gode partier han gennem et langt skak liv havde spillet.
Et andet velbesøgt arrangement var i samarbejde med Nordkalotten et skak møde med GM Jonni
Hector. Jonni præsenterede på glimrende vis et par interessante skak partier, og vi sluttede
aftenen med at spille simultan !!!
Vores skakdommere.
Det var efterhånden åbenlyst at klubben havde brug for egen kampdommer, ved såvel interne
turneringer og ved holdkampe. Heldigvis deltog Ali og Finn i det officielle dommer kursus i løbet af
året, og begge bestod den afsluttende prøve – og kan titulere sig som uddannet og med certifikat
“kamp – dommer” og “turneringsdommer”.

Fremtiden
Klubben har brug for en tilgang af flere nye medlemmer, og vi savner i den grad nogle unge skak
interesserede spillere, og gerne fra vores lokalområde. Det arbejdes der naturligvis på.
Vi har også brug for, at der etableres undervisning og træning af klubbens medlemmer, hvilket
snarest muligt bliver iværksat.

Vi har også brug for, at flere bidrager til og påtager sig diverse praktiske opgaver i forbindelse
med afholdelse af diverse skak arrangementer.
Og der er stadig et behov for, at vi ser på hvor der er mulighed for at søge om penge til klubben
og til skakken.

Gribskovmesterskabet 2023.
Præmier:
Årets Gribskovmester 2023, Viggo Sørensen
Årets Sølvvinder 2023, Tommy Pedersen
Årets Bronzevinder 2023, Eilif Rosenkilde


Et Æresmedlem
Bestyrelsen vil meget gerne udnævne John K. Sørensen til nyt Æresmedlem af klubben – Tillykke,
Det er på tide, at John bliver Æresmedlem af Gribskov skakklub.
John har gennem et meget langt skak liv betydet utroligt meget for klubben, har deltaget i mangt
og meget gennem adskillige år, og ikke mindst vundet adskillige turneringer og kampe.
John er heldigvis stadig en rigtig god skakspiller og viser til stadighed stor spil styrke og kamp
iver – på det seneste vandt han eksempelvis årets hurtigskakmesterskab – ganske flot !
Til Lykke John – med håbet om mange flere skak sejre og interessante skakpartier.

Finn Eldor / formand for Gribskov Skakklub
Hillerød den 31/5 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *