Gribskovmesterskabet 2017

Årets Gribskovmesterskab blev skudt i gang med to runder i sidste uge. Viggo og jeg har aftalt at dele referattjansen, og med det sagt er ordet hermed Viggos 🙂

Årets turnering om Gribskov-mesterskabet har deltagelse af 20 spillere (rekord-tangering), heraf 6 fra andre klubber end de to arrangerende Gribskov og Nordkalotten. Turneringen afvikles over 7 runder, hvorfor deltagerne er opdelt i to grupper bestående af hhv. 8 og 12 deltagere – hvor gruppe 2 afvikles som en Monrad.

I gruppe 1 har ugens to indledende runder ikke budt på overraskelser rent resultatmæssigt.

I tirsdagens 1. runde i Helsinge vandt Mads Pasztor fra Gribskov/BMS med hvide brikker “planmæssigt” over Rune Eliasen fra Hillerød. Rune holdt dog længe balancen med frisk spil, men da Mads fik sine tunge officerer ind på 7. række var partiet reelt afgjort. I træk 31 mistede Rune så sin løber på g7, hvorefter han opgav få træk senere.

I partiet mellem de to veteraner John K. Sørensen (hvid) og Flemming Stald fra hhv. Gribskov og Frederiksværk, kom John for en sjælden gangs skyld ud i noget snavs allerede i åbningen. Flemming fik på snedig og dygtig vis etableret nogle ubehagelige bindinger, som endte med at koste John en ren officer. John kunne godt have begrænset tabet til en kvalitet, men stillingen ville have været tabt alligevel. John valgte at opgive efter blot 22 træk.

Gruppens sidste parti blev en fyrig Kongegambit mellem undertegnede med hvide brikker og Niels Jørgen Christiansen fra Gribskov. Stillingen blev (som vanligt i KG) hurtigt yderst kompliceret, hvor partiet kunne gå begge veje. Balancen tippede imidlertid afgørende til hvids fordel, da Niels Jørgen i træk 11/12 valgte at bytte officerer på e5 og samtidig vinde en bonde – umiddelbart et godt bytte for sort, men prisen var høj, idet jeg nu fik mulighed for at rokere uden at risikere sorts overførsel af sin dronning til h-linjen med mattrussel. Selvom sort materielt nu førte med en bonde, vurderer computeren stillingen til knap 3 bønder i hvids favør! Niels Jørgen bed dog fortsat godt fra sig, men kunne dog ikke modstå storm-angrebet på sin konge. I nederlagets stund viste Niels Jørgen mig den flotte gestus efter 23 træk at få lov at sætte ham mat.             

I torsdagens 2. runde i Græsted måtte favoritterne i samtlige 3 spillede partier kæmpe betydeligt hårdere for deres gevinster. I partiet mellem Rune Eliasen (hvid) og John K. Sørensen var stillingen længe lige, indtil John med trækket 24. Lh6 fangede Runes tårn på d2 og vandt en kvalitet. Her overså Rune imidlertid det stærke træk 26. –  Sc7 som (mindst) ville have vundet kvaliteten tilbage med fordel for hvid! Rune kæmpede dog bravt videre, men måtte se nederlaget i øjnene efter 52 træk.

Jan Søes (hvis parti mod Rasmus Petersen i første runde blev udskudt) var hvid mod Niels Jørgen Christiansen, der lige som mod undertegnede indbød til en Konge-gambit – som Jan imidlertid lidt overraskende “afslog”, for i stedet at spille italiensk. Desværre er noterings-arket meget vanskeligt at læse, men det blev i hvert fald hurtigt et meget livligt parti, idet Jan – da Niels Jørgen foretog det klassiske træk 4. –  Sxe4 – valgte at slå på f7 med løberen (og skak) med ødelagt rokade for sort. Mere normalt (og faktisk stærkere) er trækket 5. Sxe4 – men det er naturligvis ikke helt nemt for sort at håndtere den ødelagte rokade. Fra sidelinjen så det længe meget lige ud, men det lykkedes dog for Jan at hive gevinsten hjem efter 49 træk.

Og så kommer vi til dramaet mellem Flemming Stald og undertegnede. Det blev en Dronninge-gambit, hvor Flemming valgte den lidt sjældne variant 4. Lg5. Standardbesvarelsen heraf er vistnok 4. –  Le7 men da jeg var i “kamphumør” valgte jeg en noget mere aktiv/udfordrende variant med en løberskak på b4. De følgende træk var nogenlunde “efter bogen”, hvorefter der opstod en situation ved træk 15, hvor Flemming blev konfronteret med en truende bondegaffel på c4. Her havde jeg forventet, at Flemming ville have byttet sin løber på d3 med min springer på e4 – så stor var min overraskelse, da Flemming i stedet flyttede løberen til e2, en stor fejl. Dette udnyttede jeg naturligvis straks med trækkene 15. –  c4 (truende tårnet på b3) efterfulgt af 16. Tb2  Sxc3 med den konsekvens, at jeg nu fik en garderet fribonde på c4, endda en merbonde. Flemming kom sig vist aldrig helt over dette mentale “chok”, hvilket jeg udnyttede optimalt. I træk 34 vandt jeg en kvalitet med sikker gevinststilling (computeren siger 5 bønder i sorts favør). Flemming må på dette tidspunkt alvorligt have overvejet at opgive – men heldigt for ham undlod han. Jeg vil ikke gå i detaljer, men på aldeles uforklarlig måde lykkedes det mig herefter at sætte alt overstyr og tabe partiet. Efter et sådant forløb overvejer man seriøst at blive mentalundersøgt!

Partiet mellem Rasmus Petersen fra Gribskov og Mads Pasztor spilles tirsdag den 14. marts.

I gruppe 2 har partierne generelt været præget af stor jævnbyrdighed, såvel i 1. som 2. runde.

I 1. runde vandt John Schjølin (hvid) fra Gribskov over Jørgen Rasmussen fra Nordkalotten efter 49 træk, hvor stillingen hele vejen var meget lige. I slutfasen kunne Jørgen have sikret sig sejren med trækket 39. Tc3, hvorved fribonden på d4 ikke kunne stoppes. I stedet blev det altså John, der trak det længste strå.             

Eilif Rosenkilde fra Gribskov var hvid mod Michael Nielsen fra Sjælsø, som konfronterede Eilif med dragevarianten i siciliansk. Det blev et spændende parti med chancer til begge sider, men da Michael i træk 27 begik den fejl at flytte sit ene tårn til f7 – dvs. på samme diagonal som kongen på g8 og dronningen på d5 – var Eilif ikke sen til at udnytte dette til at overføre sin løber til b3 og dermed vinde en kvalitet med gevinststilling. Michael kæmpede lidt videre, men kastede så håndklædet i ringen efter 36 træk.

Søren Ellegaard fra Frederiksværk blev med hvide brikker mod Just Damgaard fra Gribskov allerede i åbningen begavet med en bonde – endda d-bonden – da Just lidt mystisk flyttede dækningen Sf6 til d7. Da Just senere var i fortsat gavehumør og gav en kvalitet uden kompensation, syntes partiet afgjort. Søren formåede imidlertid ikke at forvalte gaverne efter fortjeneste – hvorefter han måtte acceptere en remis efter 58 træk.

I partiet mellem Leif Sørensen (hvid) fra Nordkalotten og Gribskovs formand Jørn Vestergaard blev det “som forventet” skandinavisk. Uventet afveg Jørn imidlertid allerede i 2. træk fra sit normale Dxd5 med trækket Sf6 for hurtigt at få partiet ud af Leifs (korrekt) forventede forberedelser. Leif var dog ikke sådan at ryste og leverede i fortsættelsen en udmærket indsats, hvor den store rating-forskel (400!) ikke var synlig. Langsomt fik Jørn dog overtaget for i slutfasen at udnytte sin store rutine til at hjemtage den ventede sejr.

Partierne mellem Per Svendsen og Hans Henrik Fischer samt Finn Eldor og Arne Feldung blev udskudt.

2 runde bød på opgør mellem klubkammeraterne Arne Feldung og Per Svendsen. Partiet blev reelt afgjort inden det næsten var kommet i gang, idet Arne med trækket 9. Sxe5 gav sin springer for en bonde uden yderligere kompensation. Per byttede herefter stille og roligt brikker af, for så i træk 45 at afslutte partiet med en flot mat.

Jørgen Rasmussen var hvid mod Finn Eldor fra Gribskov og beholdt længe sin åbningsfordel. I træk 18 gik det imidlertid galt. Finn havde forinden med sin løber slået Jørgens springer på d5, hvorefter Jørgen burde have slået tilbage med sin c-bonde. Da han i stedet brugte sin e-bonde, kunne Finn med trækket 18. –  e4 dels true springeren på f3 og tårnet på a1 (med en løber på f6) med gevinststilling. Finn afsluttede elegant partiet i træk 29, hvor han med en afdækker fangede Jørgens dronning for et tårn.

I rundens sidste parti (idet der var hele 3 afbud) mødte Hans Henrik Fischer fra Gribskov med hvide brikker Søren Ellegaard. Hans Henrik valgte i træk 8 det interessante og chancerige (men ukorrekte) offer Sxe5. Her burde Søren have slået springeren med sin springer på c6 med fordel for sort. I stedet slog han med c-bonden efterladende kongen helt uden forsvar på de hvide felter. Søren kæmpede det bedste han havde lært, men Hans Henrik viste ingen nåde og jagtede konstant modstanderens konge. Partiet sluttede med en elegant mat efter 37 træk. Et flot angrebsparti af Hans Henrik – og modigt spillet.

Partierne (den der kunne læses) kan gennemspilles her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *