Nyheder2019-01-23T22:44:15+01:00

I anledning af Niel Jørgen Christiansens død og bisættelse.

Hillerød den 22 maj 2019

Jeg ville have sagt det, men pludselig var det for sent. Jeg vil alligevel sige det.

Kære Niels Jørgen, gode skakven.

Tak for alle de dejlige timer vi har haft sammen, i klubben, ved kørsel til vores holdkampe men nok mest for vores private skakspil, hvor vi spillede på skift hos hinanden. Det var for mig ugens højdepunkt. Jeg glædede mig hver gang til et par dejlige timer i dit behagelige selskab og med vores elskede spil.

Opskriften var enkelt, først lidt indledende snak om stort og småt, måske skulle jeg lige se dit sidste nye indkøb, og somme tider gik jeg bagefter hjem og købte et magen til, selv om jeg forinden ikke vidste, at jeg lige manglede en mekanisk æbleskræller. Sygdom gad du ikke snakke om, du var faktisk meget skeptisk over for vores hospitalsvæsen og frarådede enhver form for operation. Så grinede vi lidt af vores skavanker, og der blev mere og mere at grine af. Vores politiker fik også tit en omgang og så var vi klar til at spille.

2 spil, 2 kopper kaffe, dæmpet musik i baggrunden, klassisk hos dig, jazz hos mig. Jeg nød det hele, spændingen, musikken og tavsheden under spillet. Bagefter grinede vi meget af vores dumheder og var enige om, at vi næste gang ville spille lidt roligere, det holdt aldrig.

Livet kan godt være som et skakspil. Nogen får en god åbning, andre må kæmpe hårdt allerede fra starten. I skakken tog du ikke åbningen særligt alvorligt, der røg tit en bonde eller to. Jeg ved, at du somme tider havde studeret en åbning, men pludselig trak du noget andet, end det du havde forberedt, og så hændte det at du tabte en bonde. Det træk så ellers spædende ud, sagde du, og du ville gerne se, hvad det kunne føre med sig. Sådan var du, altid nysgerrig og interesseret i nye spændende ting.

Men hvis man troede, at man havde vundet, fordi man førte med et par bønder, tog man fejl. Det var midtspillet, der var din stærke side. Med stor fantasi og opfindsomhed fik du ofte modstanderen i store problemer. Når man så har kæmpet hårdt og brugt alle sine talenter, sidder man pludselig tilbage med et slutspil, hvor man ikke har ret mange brikker at flytte med, alligevel er det meget svært, man ser på klokken og opdager til sin store overraskelse, at man ikke har ret meget tid tilbage, man havde da lige haft set på klokken, og der var masser af tid, hvor blev den dog af?

Og det hele er meget svært, pludselig sker det, et øjebliks uopmærksomhed, et sanseløst sekund, som der så smukt blev sunget i kirken og spillet er slut, færdig, skak og mat!

I skakkens verden kan man tage et nyt spil, i livet er der kun det ene liv. Jeg synes, at selv om man har haft et godt liv, var der så mange andre muligheder, som også kunne havde været spændende, det var så tilfældigt, det man valgte.

Vi mindedes dig ved generalforsamlingen i skakklubben, alle var meget berørte, alle savnede vi dig.
Vores tanker går til din hustru Janne og dine børn.

Ære være Niels Jørgens minde.
Din skakven John

By |maj 23rd, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

Gribskovmesterskabet afgort

Gribskovmesterskabet afgjort

Som tidligere omtalt var der lagt op til omkamp om mesterskabet – hvilket holdt stik, idet såvel Jan Søes som Viggo Sørensen forholdsvis ubesværet vandt deres parti i sidste runde mod hhv. Tim Bjelstrand og Vinni Nørremark. Ifølge turneringsprogrammet skulle mesterskabet herefter afgøres ved bedst af 3 hurtigskak-partier (25 minutter), men duellanterne enedes om at ændre dette til bedst af 2, som blev spillet i forlængelse af Nordkalottens generalforsamling den 16. maj.

 

Efter lodtrækning var Viggo hvid i første parti, som ikke overraskende blev en Kongegambit. Stillingen var længe meget lige, indtil Jan blev “lokket” til at vinde en bonde på b2 med sit tårn. Tilbuddet blev accepteret – hvilket også var korrekt, selvom tårnet derved blev fanget ved Viggos Sb3. Jan undervurderede imidlertid farerne og måtte få træk senere give tårnet for springer. Nede med en kvalitet for bonde var det nu virkelig op ad bakke for Jan. Stockfish vurderer  stillingen klart i hvids favør (knap 2 bønder), idet hvid udover den materielle overvægt tillige havde sine officerer bedre placeret. I slutfasen blev Viggo dog mere og mere presset på tiden, og partiet endte brat, da tiden rent faktisk udløb for ham! 

 

Med hvid i 2. parti var Jan således klar favorit til at overtage GM-titlen fra netop Viggo. Jan valgte her sin favorit 1. d4 efterfulgt af endnu en gambit, nemlig Dronninggambit. Her blev Jan imidlertid mødt af en aggressivt indstillet Viggo, som valgte den sjældent spillede Albins modgambit! Dette passede tydeligvis ikke Jan, som i stedet for det korrekte 3. dxe5 valgte 3. cxd5 og derefter kom i betydelige problemer. I fortsættelsen gik det helt galt for Jan indledende med trækket  12. Dd3 indbydende til dronningeafbytning (med Viggos dronning placeret på g6). Jan overså her, at han havde sit tårn placeret på b1 – endda uden at have rokeret endnu. Viggo afslog derfor pænt med trækket 12. –  Lf5! truende såvel dronning som tårn – stillingen var tabt for hvid. Jan forsøgte sig med trækket 13. Sh4 (hvilket også var det stærkeste i stillingen), som blev fulgt af 13. –  Lxd3  14. Sxg6   Lxb1. Her gik det så fra slemt til værre for Jan, idet han i stedet for 15. Sxf8 (et tårn, hvorved Jan “kun” ville have været en let officér bagud) valgte 15. Sxe7+ som blot medførte springerafbytning (15. –  Sxe7). Jan var nu nede med et helt tårn og burde naturligvis have opgivet, hvilket dog ligger langt fra Jans natur – godt for ham skulle det vise sig. I fortsættelsen lykkedes det nemlig atter Viggo at komme i tidsproblemer, hvilket indebar, at han helt unødigt ofrede en kvalitet – stillingen var dog fortsat vundet med en løber i overskud. I slutfasen indtraf katastrofen så: Med knap et minut tilbage (mod Jans 3) – og med tårn, løber og bonde mod Jans tårn – skulle Viggo blot flytte tårnet fra f3 til f1, hvorefter Jan ikke ville have kunnet forhindre f-bonden i at komme i mål. I stedet valgte Viggo det forfærdelige Kf2, hvorved Jan kunne slå bonden på f4 samt med efterfølgende tårnafbytning – og som bekendt er det ikke muligt at vinde med en løber alene, så remis. Tillykke til Jan – og iøvrigt også til Finn Eldor, som overraskende tilkæmpede sig en flot 3. plads.   

By |maj 20th, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

Gode resultater i holdturneringen

Jeg vil først og fremmest “ sige et stort til lykke” til klubbens 1. Hold🎈👍 Vores 1. Hold har, på det seneste spillet to kampe, en udekamp mod et stærkt hold fra Nordkalotten den 29/1 og en hjemmekamp mod endnu et stærkt hold fra Frederiksværk den 5/2.

Vort hold klarede sig begge gange over forventning! Mod Nordkalotten scorede vi 1,50 mod 1.45 så det er accepteret🐳 og mod Frederiksværk 3,50 mod forventet 1,53!

I kampen mod Nordkalotten blev der af alle kæmpet bravt med en stor energi. På trods af flere afbud opnåede vi et fint resultat. Søes, John K og Fischer fik i fin form remis mod langt stærkere spillere, medens både Niels Jørgen, Jesper, Just, Erik og Markus måtte kæmpe op af bakke 😅. Vi var bestemt godt kæmpende, og især fulgte jeg Markus’ flotte spil mod Nordkalotten nr. 1, Espen Hove, der med næsten 2300 i rating flere gange i partiet blev udfordret. I min efterfølgende computeranalyse fremgår det, at partiet stod til remis ! desværre blev det i et meget lige slutspil for vanskeligt for Markus, og han overså en lille fælde, og tabte partiet.

I kampen mod Frederiksværk klarede vi os utroligt flot. På første bræt spillede Rasmus og vandt overbevisende mod Sandi S., som med næsten 2300 i rating på papiret var overlegen. På tredje bræt spillede Søes sort i en siciliansk og vandt i et flot part, Både Markus, Fischer og Vinni spillede sig fint frem til remis mod langt stærkere modstandere. Jeg og miss stockwish har regnet på kampen mellem Markus og Flemming Stald, og der er meget der tyder på, at Markus har været flink mod Stald. Eksempelvis i 27 kunne Markus ved Td1, Dd7, og efterfølgende lxf6 have spillet på gevinst. Såvel Fischer og Vinni fik remis ved nogle fine spil, men kunne også have spillet sig frem til en mulighed for gevinst. Niels Jørgen, Jesper og Just spillede også nogle gode kampe, men mod stærke spillere, og tabte desværre.

Det samlede resultat viser med al tydelighed, at holdet kæmpede rigtig flot.

Til sidst: Vores mand på 1. Bræt , Rasmus leverede et meget flot parti, og var i spillet længe foran med en kvalitet, og stod i slutspillet meget klart til en sikker gevinst, men den langt højere ratede Sandie var utrolig længe om at “give hånd”!
Så fine resultater til 1. Holdet
Finn/ holdleder

By |februar 12th, 2019|Categories: Uncategorized|0 Comments

Frederiksværk – Gribskov

Resultatet af mangekamp mellem Frederiksværk og Gribskov

1. runde  4½ – 6½ til Frederiksværk

2. runde   6-5 til Gribskov

 ialt 10½ – 11½ til Frederiksværk

 

Endnu en hyggelig mangekamp mod Frederiksværk med mange gode skakpartier.

Desværre tabte vi returmatchen knebent, men da vi havde vundet 1. match blev det lige.

Den eneste virkelige vinder er Per Svendsen der i første match repræsenterede Gribskov og i anden Frederiksværk !!!. Per var desuden primus motor i afviklingen af kampene.

 

Tak til deltagere for de hyggelige timer.

 Jørn Vestergaard

By |september 19th, 2018|Categories: Medlemsnyt, Turneringer|Tags: , |1 Comment

Referat af Bestyrelsesmøde i Gribskov Skakklub tirsdag den 18/9 2018

Til stede ved mødet var : Jørn, Bjarne, Vinni og Lone

Bestyrelsen har haft møde, hvor følgende opgaver skulle finde en ny ejermand/dame

 • Holdtilmelding
 • Styrkelister
 • Kommunikation med 8HK
 • Holdleder for C hold og A/M hold
 • Kommunikation med kommunen vedrørende lokaler
 • Ansvar for arrangementer
 • Opdatering og vedligeholdelse af aktivitetsplan
 • Indkøb af PC og printer, til at danne spilleplaner ved turneringer mm, samt til at køre de 2 live bræts ved turneringer, køre Fritz når der gennemgås partier fra kampe. Pengene har vi fået doneret fra det grønne hus.
 • Sekretær samt Webansvarlig
 • Åbne-lukke ansvar
 • Kassere   

 Opgaverne blev foreløbigt fordelt med følgende ejerskab:

 • Jette fortsætter som kassere
 • Bjarne påtager sig indkøb af printer og pc, samt installation af Fritz ( Jørn har en ekstra licens til fritz som han donere til klubben). Bjarne kontakter Jette for at få det præcise beløb til indkøb.
 • Jørn påtager sig kommunikationen med 8HK, samt oprettelsen af styrkelister/hold
 • Vinnie påtager sig kommunikationen med kommunen vedrørende reservation af lokaler, samt ekstra reservation i forbindelse med holdturneringer
 • Lone har meldt sig som selvudnævnt sekretær og webmaster. Herunder forsøg på at omstrukturere hjemmesiden så relevante informationer bliver nemmere at tilgå. Alle idéer og ønsker modtages gerne!
 • Holdleder for C-holdet er Finn, Jørn er hold leder for A/M holdet.
 • Åbne-lukke ansvarlige er Jørgen Rasmussen, Eilif samt Viggo. Reservenøgle i bestyrelsen hos Lone, der i nødstilfælde kan kommer og åbne.
By |september 18th, 2018|Categories: Bestyrelse, Medlemsnyt|Tags: , , |0 Comments