Vedtægter

Gribskov Skakklub – klubbens vedtægter:

§ 1 Navn & hjemsted
Klubbens navn er: ”Gribskov Skakklub”. Klubbens hjemsted er Gribskov kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union. 

§ 3 Medlemskab og kontingent
Medlemskab kan opnås af alle. Indmeldelse skal ske skriftlig og vil få virkning, når indskud og første kontingent er betalt, samt eventuel kontingentrestance til andre klubber under DSU er afviklet.

Ud