Medlemsnyt

/Tag: Medlemsnyt

Referat af Bestyrelsesmøde i Gribskov Skakklub tirsdag den 18/9 2018

Til stede ved mødet var : Jørn, Bjarne, Vinni og Lone

Bestyrelsen har haft møde, hvor følgende opgaver skulle finde en ny ejermand/dame

 • Holdtilmelding
 • Styrkelister
 • Kommunikation med 8HK
 • Holdleder for C hold og A/M hold
 • Kommunikation med kommunen vedrørende lokaler
 • Ansvar for arrangementer
 • Opdatering og vedligeholdelse af aktivitetsplan
 • Indkøb af PC og printer, til at danne spilleplaner ved turneringer mm, samt til at køre de 2 live bræts ved turneringer, køre Fritz når der gennemgås partier fra kampe. Pengene har vi fået doneret fra det grønne hus.
 • Sekretær samt Webansvarlig
 • Åbne-lukke ansvar
 • Kassere   

 Opgaverne blev foreløbigt fordelt med følgende ejerskab:

 • Jette fortsætter som kassere
 • Bjarne påtager sig indkøb af printer og pc, samt installation af Fritz ( Jørn har en ekstra licens til fritz som han donere til klubben). Bjarne kontakter Jette for at få det præcise beløb til indkøb.
 • Jørn påtager sig kommunikationen med 8HK, samt oprettelsen af styrkelister/hold
 • Vinnie påtager sig kommunikationen med kommunen vedrørende reservation af lokaler, samt ekstra reservation i forbindelse med holdturneringer
 • Lone har meldt sig som selvudnævnt sekretær og webmaster. Herunder forsøg på at omstrukturere hjemmesiden så relevante informationer bliver nemmere at tilgå. Alle idéer og ønsker modtages gerne!
 • Holdleder for C-holdet er Finn, Jørn er hold leder for A/M holdet.
 • Åbne-lukke ansvarlige er Jørgen Rasmussen, Eilif samt Viggo. Reservenøgle i bestyrelsen hos Lone, der i nødstilfælde kan kommer og åbne.
By |2018-09-18T20:20:30+01:00september 18th, 2018|Bestyrelse, Medlemsnyt|0 Comments

To nye juniormedlemmer

Til trods for at de højt og helligt havde lovet at vente til efter holdskakken var overstået så har klubbens to nyeste juniormedlemmer meldt deres ankomst allerede nu – født kl. 02.26 og kl. 02.29 den 18/2 blev de indmeldt kl. 04.26 og har således muligheden for at være medlem af klubben hele deres liv minus to timer. Opkaldt efter Folke Bernadotte og Vigdis Finbogadottir nyder de livet på Hillerøds Neonatalafdeling og er allerede blevet forelagt Bobby Fischers 60 Memorable Games – uden dog at vise synderlig interesse!

Moderen er i fin form, mens faderen var lidt ude af balance – dog ikke mere end en god whiskey rettede op på det!

2

De kan ikke helt trækkene endnu, så vi skal ikke forvente at se dem som aktive medlemmer før om en 4-5 år 🙂

By |2019-01-23T22:44:19+01:00februar 18th, 2016|Diverse|0 Comments